BIDPRENTJES

Ik maak eens per jaar ook gedichten voor bidprentjes.
Bidprentjes worden ter herinnering aan een bepaalde gebeurtenis uitgegeven, vooral bij een overlijden. Het is van oorsprong een kaartje met op de voorkant een religieuze afbeelding en een tekst en op de achterkant een levensbeschrijving van een persoon waarvoor gebed gevraagd wordt. Die prentjes werden vaak gemaakt voor een dierbare overledene. Dat prentje werd dan gebruikt om de nagedachtenis aan de overledene levend te houden en mensen op te roepen om te bidden voor zijn of haar ziel. Zo'n bidprentje werd dan vaak in een missaal gestoken, zodat men tijdens een Mis al bladerend deze personen in herinnering opriep.
Nu wordt in de katholieke kerk al heel lang op 2 november 'Allerzielen' gevierd. Dan is er een gedachtenisdienst om alle overledenen van het afgelopen jaar op een bijzondere manier te gedenken.
Tegenwoordig worden in een aantal parochies door het hele land bij die gelegenheid ook weer bidprentjes uitgedeeld. Die bidprentjes zijn nu voor alle overledenen van het afgelopen jaar. De tekst gaat ook niet meer over één persoon, maar is wat algemener. En voor dat soort bidprentjes maak ik teksten.
Bij die bidprentjes gaat het niet meer om een enkel kaartje, maar deze zijn van het dubbelgevouwen formaat. Je ziet dat het gedicht dan de achterkant wordt van het dubbelgevouwen papier. De foto is de voorkant. En aan de binnenkant laat iedere parochie de namen afdrukken van degenen die in het afgelopen jaar in die parochie zijn gestorven.

Hieronder staan de bidprentjes die ik gemaakt heb voor:
Allerzielen 2020


  • herfstblad


  • brug


  • bloemen


Deze tekst had ik speciaal geschreven
voor de nabestaanden van hen die aan Corona overleden zijn.
Het is niet gebruikt als bidprentje,
maar misschien kan het anderen tot troost zijn.
Hier is de tekst:

  • corona

Ik hoop met de gedichten de nabestaanden wat troost te kunnen bieden.